Produkcija

Izdelava in oblikovanje spletne strani

Pri postavitvi spletne strani je digitalna agencija noviSplet poskrbela za:

  • načrtovanje uporabniške izkušnje,
  • spletno oblikovanje,
  • tehnični vidik,
  • izvedbo celotnega projekta.

Več na www.novisplet.com.

Prevodi

Za prevode in jezikovno ustreznost so poskrbeli v podjetju Dialekta.

Vsebina spletne strani

Besedila in slikovno gradivo na spletni strani so pripravili v podjetju Forbiz d. o. o.