Produkcija

Izrada i dizajn veb-stranice

Prilikom postavljanja veb-stranice digitalna agencija noviSplet pobrinula se za:

  • planiranje korisničkog iskustva,
  • veb-dizajn,
  • tehnički aspekt
  • sprovođenje celokupnog

 

Više na www.novisplet.com.

Prevodi

Za prevode i jezičku ispravnost pobrinula se kompanija Dialekta.

Sadržaj veb-stranice

Za tekst i slikovni materijal na veb-stranici postarala se kompanija Forbiz d.o.o.